Power Rangers: Season 16

Power Rangers: Season 16

Feb. 18, 2008
Đánh giá của bạn: 0
0 0 đánh giá

When the ancient evil spirit Dai Shi returns to wipe out all humans, a trio of teenagers must learn secret kung fu styles based on the world’s most ferocious jungle animals to become Power Rangers and save the world.

Các Tập Phim

  Đã được chia sẻ 0

  Ý kiến của bạn

  Tên *
  Nhập tên của bạn
  Email *
  Nhập email của bạn
  Website