Mr. Robot: Season 2

Mr. Robot: Season 2

Jul. 13, 2016
Đánh giá của bạn: 0
0 0 đánh giá

Following the events of fsociety’s 5/9 hack on multi-national company Evil Corp, season two explores the consequences of that attack as well as the illusion of control.

Các Tập Phim

Đã được chia sẻ 0