Breaking Bad: Season 1

Breaking Bad: Season 1

Jan. 19, 2008
Đánh giá của bạn: 0
0 0 đánh giá

High school chemistry teacher Walter White’s life is suddenly transformed by a dire medical diagnosis. Street-savvy former student Jesse Pinkman “teaches” Walter a new trade.

Các Tập Phim

Đã được chia sẻ 0