Phim 1990

Không Dễ Chết - Hard to Kill (1990)
9.5

Không Dễ Chết - Hard to Kill (1990)

Phim Không Dễ Chết: Mason Storm, một đi một mình “cảnh sát, bị bắn chết tại nhà. Những kẻ xâm nhập giết vợ mình, và nghĩ rằng họ đã giết ...
Rocky V
5.2

Rocky V

A lifetime of taking shots has ended Rocky’s career, and a crooked accountant has left him broke. Inspired by the memory of his trainer, ...
Home Alone
7.5
1080p

Home Alone

Eight-year-old Kevin McCallister makes the most of the situation after his family unwittingly leaves him behind when they go on Christmas ...
Cúc Đậu - Ju Dou (1990)
7.7

Cúc Đậu - Ju Dou (1990)

Một người phụ nữ kết hôn với chủ sở hữu tàn bạo và vô sinh của một nhà máy nhuộm ở vùng nông thôn Trung Quốc thụ thai một cậu bé với cháu trai ...
Night of the Living Dead
6.9

Night of the Living Dead

In this remake of the original classic film, a group of people are trapped inside a farmhouse as legions of the walking dead try to get inside ...