Phim 1988

Cinema Paradiso
8.5

Cinema Paradiso

A filmmaker recalls his childhood, when he fell in love with the movies at his village’s theater and formed a deep friendship with the ...
The Dead Pool
6.3

The Dead Pool

Harry Callahan bẩn thỉu trở lại cho cuộc phiêu lưu phim cuối cùng của mình. Cùng với cộng sự Al Quan, anh ta phải điều tra vụ giết hại các diễn ...