1982

Rocky III
6.8

Rocky III

Now the world champion, Rocky Balboa is living in luxury and only fighting opponents who pose no threat to him in the ring, until Clubber Lang ...
Gandhi
8.1

Gandhi

1982

Gandhi

In the early years of the 20th century, Mohandas K. Gandhi, a British-trained lawyer, forsakes all worldly possessions to take up the cause of ...
Ambitious Kung Fu Girl
6.2

Ambitious Kung Fu Girl

Spoiled Yuen Si Si, the naive daughter of an affluent merchant, lives her cosseted life dreaming of meeting her idol, the heroic Qin Ge. When her ...
Đèn Lồng Da Người - Human Lanterns
6.5

Đèn Lồng Da Người - Human Lanterns

Long Soái và Đàm Phú là hai kẻ giàu có nhất kinh thành, cũng chính vì thế mà họ luôn ganh ghét nhau. Một lần, Đàm Phú mời Long Soái tới bữa tiệc ...