1950

Súng Trường 73 - Winchester ’73
7.7

Súng Trường 73 - Winchester ’73

Nội dung phim Súng Trường 73: Tại một cuộc thi bắn, Lin McAdam thắng được một khẩu Winchester model 1873 và bị người thua anh, Dutch Henry Brown ...
Sunset Boulevard
8.5

Sunset Boulevard

A hack screenwriter writes a screenplay for a former silent-film star who has faded into Hollywood obscurity.