Five Minutes To Tomorrow

Five Minutes To Tomorrow

Oct. 23, 2014China | Japan126 Phút
Đánh giá của bạn: 0
0 0 đánh giá

Đạo diễn

Isao Yukisada
Đạo diễn

Diễn Viên

Tóm Tắt Nội Dung

A lonely young man (Haruma Miura) happens to meet RuoLan who has an identical twin sister RuMei. They are older than him. RuoLan tells him about her wound from a painful breakup and her troubles being a twin. While supporting RuoLan, the young man gets close to her.

Five Minutes To Tomorrow
Five Minutes To Tomorrow
Tựa Đề Gốc真夜中の五分前
Đánh giá IMDB6.4 88 đánh giá
Đánh Giá TMDB6 1 đánh giá
Đã được chia sẻ 0

Có Thể Bạn Muốn Xem

The Liquidator
The Village of No Return
Bầu Trời Máu Lửa - Sky on Fire
Mê Thành - Wild City

Ý kiến của bạn

Tên *
Nhập tên của bạn
Email *
Nhập email của bạn
Website