Phim albanian

Cưỡng Đoạt - Taken (2008)
7.9

Cưỡng Đoạt - Taken (2008)

Bryan là điệp viên đã nghĩ hưu muốn dùng thời gian đó để bù đắp cho Kim- con gái cưng của ông vì thời gian còn làm việc ông đã không có thời gian ...