Phim aerial combat

Chuyên Cơ Không Lực - Air Force One (1997)
6.5

Chuyên Cơ Không Lực - Air Force One (1997)

Đó là khoảng thời gian 3 tuần sau cuộc bắt giữ viên tướng Alexander Radek, một tên độc tài phạm tội diệt chủng ở Kazakhstan. Tên này vốn đứng sau ...