Game of Thrones 8x1

Winterfell

Đến Winterfell, Jon và Daenerys đấu tranh để thống nhất miền Bắc bị chia rẽ.

Trò Chơi Vương Quyền: Phần 8 - Tập 1 - Game Of Thrones: 8×1
Trò Chơi Vương Quyền: Phần 8 - Tập 1 - Game Of Thrones: 8×1
Trò Chơi Vương Quyền: Phần 8 - Tập 1 - Game Of Thrones: 8×1
Trò Chơi Vương Quyền: Phần 8 - Tập 1 - Game Of Thrones: 8×1
Trò Chơi Vương Quyền: Phần 8 - Tập 1 - Game Of Thrones: 8×1
Trò Chơi Vương Quyền: Phần 8 - Tập 1 - Game Of Thrones: 8×1
Trò Chơi Vương Quyền: Phần 8 - Tập 1 - Game Of Thrones: 8×1
Trò Chơi Vương Quyền: Phần 8 - Tập 1 - Game Of Thrones: 8×1
Trò Chơi Vương Quyền: Phần 8 - Tập 1 - Game Of Thrones: 8×1
Trò Chơi Vương Quyền: Phần 8 - Tập 1 - Game Of Thrones: 8×1
Apr. 14, 2019
Đã được chia sẻ 5

Game of Thrones season 8

Ý kiến của bạn

Tên *
Nhập tên của bạn
Email *
Nhập email của bạn
Website