Doom Patrol 1x6

Doom Patrol Patrol

Jane, Larry and Rita visit a school where the original Doom Patrol has retired. Meanwhile, Cliff & Vic bond over their mutual “father issues.”

Doom Patrol: 1×6
Doom Patrol: 1×6
Mar. 22, 2019
Đã được chia sẻ 0

Doom Patrol season 1

Ý kiến của bạn

Tên *
Nhập tên của bạn
Email *
Nhập email của bạn
Website