Michael Curtiz

Chuyện Tình Thế Chiến - Casablanca
0

Chuyện Tình Thế Chiến - Casablanca

Tại Casablanca, Morocco vào tháng 12 năm 1941, một người nước ngoài người Mỹ hoài nghi gặp người yêu cũ, với những biến chứng không lường trước được.