Lee Soo-yeon

Râu Xanh - Bluebeard (2017)
6.4

Râu Xanh - Bluebeard (2017)

Bác sĩ Seung-hoon an thần chủ nhà của mình trước khi kiểm tra y tế, khi ông già bắt đầu nói với anh ta một lời thú tội giết người đầy thuyết ...