Lee Seo

Ông Nội - Grand Father (2016)
6.1

Ông Nội - Grand Father (2016)

Ki Gwang, một cựu binh chiến tranh Việt Nam hiện đang làm một tài xế xe buýt cũ. Một ngày, con trai ông tự sát và ông gặp cháu gái của mình lần ...