Alain Desrochers

Người Gác Đêm - Security
0

Người Gác Đêm - Security

Eddie Deacon, một chàng cựu sĩ quan đặc biệt của quân đội Mỹ vừa trở về từ một cuộc chiến tranh. Đã qua 1 năm nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trong ...