Phim Aisha Balinda

Xuyên Não - Headshot
0

Xuyên Não - Headshot

Một chàng trai trẻ bị trôi giạt vào bờ. Anh mất trí nhớ do một chấn thương nghiêm trọng trên đầu, nhưng quá khứ của anh trở lại ám ảnh anh ngay ...