Sandra Ng Kwun-Yu

Goldbuster
4.3

Goldbuster

A quirky internet star, a pair of retired gangsters, and the black sheep of a prolific family of herbalists are a few of the oddball tenants that ...
Lộc Đỉnh Ký 1 - Royal Tramp
7.2

Lộc Đỉnh Ký 1 - Royal Tramp

Phim kể về cuộc đời nhiều biến cố của gã lưu manh xuất thân từ Lệ Xuân Viện thành Dương Châu – Vi Tiểu Bảo. Nhờ cơ duyên, TIểu Bảo lọt vào ...