Phim Sandra Bullock

The Heat
6.6

The Heat

Thẳng thắn và thẳng thắn, đặc vụ FBI Sarah Ashburn là một nhà điều tra có phương pháp với danh tiếng xuất sắc – và siêu kiêu ngạo. Shannon ...