Pak Man-Biu

Tân Tinh Võ Môn - Fist of Fury 1991 (1991)
6.7

Tân Tinh Võ Môn - Fist of Fury 1991 (1991)

Tân Tinh Võ Môn: Bộ film được phỏng theo Tinh Võ Môn của Lý Tiểu Long, noí về sự đối đầu giữa người Trung Quốc và Nhật Bản. Trong trận đánh cuối ...