Millard Mitchell

Súng Trường 73 - Winchester ’73
7.7

Súng Trường 73 - Winchester ’73

Nội dung phim Súng Trường 73: Tại một cuộc thi bắn, Lin McAdam thắng được một khẩu Winchester model 1873 và bị người thua anh, Dutch Henry Brown ...