Michelle Wai

Insanity
5.7

Insanity

Fan Kwok Sang’s schizophrenic breakdown led to the accidental death of his wife Wai Ling, and he was committed to a psychiatric hospital ...
77 lần thứ tha - 77 Heartbreaks
0

77 lần thứ tha - 77 Heartbreaks

Khi Eva kết thúc mối quan hệ mười năm của cô với Adam, anh đã bị sốc bởi cuộc chia tay bất ngờ, cho đến khi anh đọc được tạp chí riêng của cô, ...
The Sleep Curse
0

The Sleep Curse

“The King of Gore” Herman Yau returns with a gruesome tale that follows the cursed life of a young translator who collaborated with the enemy ...