Michael Trucco

Mật vụ giải cứu - Hunter Killer
9.5
1080p

Mật vụ giải cứu - Hunter Killer

Hunter Killer hay Mật Vụ Giải Cứu 2018 xoay quanh quá trình giải cứu Tổng thống Nga Zakarin (Alexander Diachenko) của thuyền trưởng Joe Glass ...
The Bye Bye Man
3.8
1080p

The Bye Bye Man

When three college students move into an old house off campus, they unwittingly unleash a supernatural entity known as The Bye Bye Man, who comes ...