Mei Nagano

Mix
6.6

Mix

2017

Mix

To get revenge on her ex-boyfriend and to help revive her late mother’s tennis table club, a table tennis prodigy decides to take part in a ...
Ánh Sao Băng Ban Ngày - Daytime Shooting Star
7.6

Ánh Sao Băng Ban Ngày - Daytime Shooting Star

Cô bé nhà quê mười lăm tuổi Suzume Yosano phải chuyển đến Tokyo để sống với người chú của mình do sự chuyển nhượng của cha cô. Cô va vào một ...