Kristopher Van Varenberg

Cận Kề Kẻ Thù - Enemies Closer
5.2

Cận Kề Kẻ Thù - Enemies Closer

Sau khi một gói ma túy chở đi bằng đường biển đột nhiên biến mất trên biên giới Mỹ/Canada, Henry, biệt kích vùng rừng rậm và là cựu lính thủy ...
Tàn sát - Kill ’em All
0

Tàn sát - Kill ’em All

Sau một cuộc đụng độ, người lạ mặt bí ẩn (Van Damme) được chuyển đến bệnh viện địa phương trong tình trạng cận kề cái chết, cùng lúc đó, một băng ...
Tàn sát - Kill’em All
3

Tàn sát - Kill’em All

Sau một cuộc đụng độ, người lạ mặt bí ẩn (Van Damme) được chuyển đến bệnh viện địa phương trong tình trạng cận kề cái chết, cùng lúc đó, một băng ...