Phim Kim Dae-myung

Golden Slumber
6.3

Golden Slumber

A newly elected prime minister is assassinated as part of a conspiracy, and a deliveryman has to flee for his life when he is framed and the ...
Râu Xanh - Bluebeard (2017)
6.4

Râu Xanh - Bluebeard (2017)

Bác sĩ Seung-hoon an thần chủ nhà của mình trước khi kiểm tra y tế, khi ông già bắt đầu nói với anh ta một lời thú tội giết người đầy thuyết ...