Keith Richards

Keith Richards: Under the Influence
7.2
4K

Keith Richards: Under the Influence

Một bức chân dung của Keith Richards đưa chúng ta vào cuộc hành trình khám phá nguồn gốc âm thanh của mình với tư cách là một nhạc sĩ, nghệ sĩ ...