Joaquim de Almeida

Queen of the South
6.7

Queen of the South

Teresa flees Mexico after her drug-runner boyfriend is murdered. Settling in Dallas, she looks to become the country’s reigning drug ...
Kẻ Liều Mạng - Desperado
0

Kẻ Liều Mạng - Desperado

Nội dung phim Kẻ Liều Mạng: Nói về một nhạc sĩ đang tìm việc bị nhận lầm là kẻ đâm thuê chém mướn. Sự nhầm lẫn tại hại đã khiến cho cuộc sống của ...