Jane Brennan

Brooklyn - Brooklyn (2015)
7.5

Brooklyn - Brooklyn (2015)

Vào những năm 1950 ở Ireland và New York, chàng trai trẻ tuổi Lace Lacey phải lựa chọn giữa hai người đàn ông và hai quốc gia.