Harrison Ford

Chuyên Cơ Không Lực - Air Force One
6.5

Chuyên Cơ Không Lực - Air Force One

Đó là khoảng thời gian 3 tuần sau cuộc bắt giữ viên tướng Alexander Radek, một tên độc tài phạm tội diệt chủng ở Kazakhstan. Tên này vốn đứng sau ...
Apocalypse Now
0

Apocalypse Now

At the height of the Vietnam war, Captain Benjamin Willard is sent on a dangerous mission that, officially, “does not exist, nor will it ...