Harris Yulin

Ozark
7.9

Ozark

2017

Ozark

A financial adviser drags his family from Chicago to the Missouri Ozarks, where he must launder $500 million in five years to appease a drug boss.
Biệt Đội Săn Ma 2 - Ghostbusters II
6.5

Biệt Đội Săn Ma 2 - Ghostbusters II

Sau khi bị “ đá “ ra khỏi trường đại học, giáo sư cận tâm lí học Spengler, Stantz và Venkman đã quyết định lao vào con đường làm ăn với một công ...