Harriet Sansom Harris

Memento
8.5

Memento

Suffering short-term memory loss after a head injury, Leonard Shelby embarks on a grim quest to find the lowlife who murdered his wife in this ...
Bóng Ma Sợi Chỉ - Phantom Thread (2017)
7.8
1080p

Bóng Ma Sợi Chỉ - Phantom Thread (2017)

Bóng Ma Sợi Chỉ kể câu chuyện đầy ám ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của nhà thiết kế lỗi lạc Reynolds Woodcock, người đã sáng lập nên một đế chế ...