Harold Ramis

As Good as It Gets
7.7

As Good as It Gets

New York City. Melvin Udall, a cranky, bigoted, obsessive-compulsive writer, finds his life turned upside down when neighboring gay artist Simon ...
Biệt Đội Săn Ma 2 - Ghostbusters II (1989)
6.5

Biệt Đội Săn Ma 2 - Ghostbusters II (1989)

Sau khi bị “ đá “ ra khỏi trường đại học, giáo sư cận tâm lí học Spengler, Stantz và Venkman đã quyết định lao vào con đường làm ăn với một công ...