Hanns Zischler

Munich
7.6

Munich

2005

Munich

München là bộ phim hư cấu lịch sử nói về các cuộc tấn công trả đũa bí mật của chính phủ Israel, sau vụ thảm sát các vận động viên Israel bởi nhóm ...
Clouds of Sils Maria
6.7

Clouds of Sils Maria

A veteran actress comes face-to-face with an uncomfortable reflection of herself when she agrees to take part in a revival of the play that ...