Frank Finlay

Chìa Khóa - The Key (1983)
5.5

Chìa Khóa - The Key (1983)

Sau hai mươi năm kết hôn, giáo sư nghệ thuật Nino Rolfe cố gắng phá vỡ sự khiêm tốn thông thường của vợ Teresa. Nhận thấy tình cảm của cô dành ...
The Pianist
0

The Pianist

The Pianist is a film adapted from the biography of Wladyslaw Szpilman. A Jewish-Polish pianist who during the second world war lived and hid ...