Phim Franco Graziosi

Núp Xuống, Đồ Ngu - Duck, You Sucker (1971)
7.7

Núp Xuống, Đồ Ngu - Duck, You Sucker (1971)

Mexico trong thời kỳ cách mạng, Juan Miranda, thủ lĩnh một băng cướp gia đình gặp John H. Mallory, một chuyên gia thuốc nổ của Lực lượng Cách ...
The Great Beauty
7.8

The Great Beauty

Jep Gambardella has seduced his way through the lavish nightlife of Rome for decades, but after his 65th birthday and a shock from the past, Jep ...