Cho Jin-woong

Râu Xanh - Bluebeard (2017)
6.4

Râu Xanh - Bluebeard (2017)

Bác sĩ Seung-hoon an thần chủ nhà của mình trước khi kiểm tra y tế, khi ông già bắt đầu nói với anh ta một lời thú tội giết người đầy thuyết ...
Salut d’Amour
7.2

Salut d’Amour

Sung-Chil works at the Jang-Soo Store which is owned by Jang-Soo. Sung-Chil is stubborn and has a bad temper, but he changes after meeting ...
Entourage
9

Entourage

Young-Bin is a rising star actor in South Korea. He has been best friends with Ho-Jin, Joon and Geobook since they were all children. Young-Bin ...
Signal
7

Signal

2016

Signal


Detectives from the present and a detective from the past communicate via walkie-talkie to solve a long-time unsolved case.
Cuộc Săn Đuổi - The Hunt (2016)
4.9

Cuộc Săn Đuổi - The Hunt (2016)

Lucas là một thành viên trung bình của một gắn bó, cộng đồng nhỏ, Đan Mạch. Là một người đã ly dị người đang phải vật lộn để duy trì một mối quan ...