Charlton Heston

Lời Nói Dối Chân Thật - True Lies (1994)
7.2

Lời Nói Dối Chân Thật - True Lies (1994)

Phim Lời Nói Dối Chân Thật… Harry Tasker là một điệp viên bí mật cho Chính phủ Hoa Kỳ. Xem phim này bạn sẽ thấy trong nhiều năm, ông đã giữ ...
The Ten Commandments
7.9

The Ten Commandments

Escaping death, a Hebrew infant is raised in a royal household to become a prince. Upon discovery of his true heritage, Moses embarks on a ...