Charles Bronson

Once Upon a Time in the West
8.5

Once Upon a Time in the West

This classic western masterpiece is an epic film about a widow whose land and life are in danger as the railroad is getting closer and closer to ...
Mặt Trời Đỏ - Red Sun
0

Mặt Trời Đỏ - Red Sun

Đại sứ Nhật tại Mỹ trên đường nhậm chức đi ngang qua miền Tây hoang dã, bị đánh cướp mất thanh kiếm báu là quà tặng của Thiên Hoàng cho Tổng ...