Adam Beach

Kẻ Thù Địch - Hostiles
10
1080p

Kẻ Thù Địch - Hostiles

Hostiles đặt bối cảnh năm 1892, trong đó Bale sẽ vào vai một sĩ quan quân đội được giao phó nhiệm vụ hộ tống một tù trưởng tộc người Cheyenne ...