Phim Adam Baldwin

Full Metal Jacket
10

Full Metal Jacket

A pragmatic U.S. Marine observes the dehumanizing effects the U.S.-Vietnam War has on his fellow recruits from their brutal boot camp training to ...
The Kid
6.3

The Kid

Câu chuyện về một cậu bé chứng kiến cuộc gặp gỡ của Billy The Kid với Cảnh sát trưởng Pat Garrett.