Blog

Làm Thế Nào Để Thêm Phụ Đề Vào Phim?

Làm Thế Nào Để Thêm Phụ Đề Vào Phim?

fsharephimTháng Bảy 24, 2018

Cách để thêm phụ đề vào video bằng phần mềm VLC Tải phụ đề Để tải (download) phụ đề bạn cần biết được các website có cung cấp phụ đề, File phụ đề là file có các đuôi như: ...